In de Hoeksche Waard hebben we als burgers te maken met veel onveilige verkeerssituaties. Ook geeft het verkeer op veel plaatsen overlast. Het onderliggende probleem is dat heel veel verkeer nog steeds gebruik moet maken van de oude dijkwegen die daar niet op berekend zijn. Huizen staan vaak pal tegen de rijweg. Ook wordt er op veel plaatsen veel te hard gereden. Op deze website verzamelen de verschillende lokale burgerinitiatieven hun acties en resultaten. Hierdoor wordt hopelijk duidelijk dat gemeente, waterschap, provincie en rijk samen op moeten trekken om een wegenstructuur te bouwen die op de toekomst is voorbereid. voor een veilige en werkbare Hoeksche Waard.

drukte bij de Kiltunnel

Maak jij je druk over de verkeersveiligheid in de Hoeksche Waard?

Doe dan om te beginnen jezelf en alle bewoners van de Hoeksche Waard een plezier en houd je overal in de Hoeksche Waard aan de maximumsnelheid. De overlast stopt namelijk niet aan het eind van je eigen straat. Op deze site lees je waar de verschillende actiegroepen in de Hoeksche Waard rondom de verkeersveiligheid mee bezig zijn. Er zijn verschillende knelpunten waar we aandacht voor vragen. Maar uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: veiligere wegen in de Hoeksche Waard door meer scheiding van snel, zwaar verkeer van de kwetsbare fietsers en voetgangers.


Rapport Ontsluiting Hoeksche Waard Zuid-West ; In hoeverre luistert de gemeente naar de burger?

Vorige week is het eindrapport over de ontsluiting Hoeksche Waard Zuidwest van APPM opgeleverd. Het rapport wordt na de zomer ter besluitvorming overgedragen aan de gemeenteraad. Op 16 mei 2022 heeft de projectleider bij de gemeente Hoeksche Waard het rapport gepresenteerd aan de inwoners van de zuidwest hoek van de Hoeksche Waard. Zij hebben het … Doorgaan met het lezen van Rapport Ontsluiting Hoeksche Waard Zuid-West ; In hoeverre luistert de gemeente naar de burger?

Inspraak bij Waterschap

Op woensdag 11 mei is er namens Veilige Dijken Hoeksche Waard ingesproken bij de verenigde vergadering van het Waterschap Hollandse Delta. Net als eerder bij de gemeenteraad hebben we de leden van de vergadering opgeroepen om beter en effectiever samen te werken. Exhte oplossingen realiseren begint met overleg, maar daar moet het niet bij blijven. … Doorgaan met het lezen van Inspraak bij Waterschap

Wat is doorgaand vrachtverkeer?

Veel van onze dijken worden zwaar belast door vrachtverkeer. De gemeente Hoeksche waard staat daarom vol met borden dat alleen alleen zwaar bestemmingsverkeer is toegestaan. Transport en Logistiek Nederland gaf al bijna 10 jaar geleden aan dat deze borden in de praktijk niet werken. De bewoners van de Hoeksche Waard ervaren dat dagelijks. Dijkwoningen schudden … Doorgaan met het lezen van Wat is doorgaand vrachtverkeer?

Omwonenden starten actie voor betere ontsluiting plan BLOM Klaaswaal

In Klaaswaal worden 120 extra woningen gerealiseerd in het “Plan Blom”. Het ontwerrpbestemmingsplan is ter inzage gelegd maar voorziet niet in een goede ontsluiting, terwijl “eerst ontsluiten, dan bouwen” het credo van de gemeente is. Straks moeten de nieuwe bewoners door de smalle 30 km straten rijden richting centrum. Bewoners zijn een petitie gestart en … Doorgaan met het lezen van Omwonenden starten actie voor betere ontsluiting plan BLOM Klaaswaal

Inspraak bij GemeenteraadHW over veilige dijken

Op 19 april spraken we in bij de gemeenteraadsvergadering. We deden vooral een oproep om in actie te komen. Over 8 jaar gaat de #kiltol verdwijnen en dat lijkt nog lang, maar dat is het niet want er moet veel gebeuren. Doe toespraak kun je via deze link lezen. Verschillende raadsleden stelden vragen na afloop.

Hoeksche Waard kleurt dieprood in SWECO/RTL onderzoek fietsveiligheid

Wie over een 50 km weg fietst, loopt bijna negen keer zoveel risico om een dodelijk ongeluk te krijgen als op een vrijliggend fietspad. In de Hoeksche waard loopt meer dan 20 procent van de fietsroutes over deze gevaarlijke wegen. De Hoeksche Waard kleurt dus dieprood op het landelijke overzichtskaartje. Lees het hele artikel via … Doorgaan met het lezen van Hoeksche Waard kleurt dieprood in SWECO/RTL onderzoek fietsveiligheid

Minister Harbers aangesproken over #kiltol op initiatief van de VVD-HW

Op initiatief van de VVD-HW is Minister Harbers is in beeld gekomen in de discussie over de afschaffing van de #kiltol in 2030. Op zich een goede ontwikkeling maar we pleiten er wel voor dat ook de bewoner-organisaties hierin meegenomen worden. Overigens is de tekst “De invoering van het rekeningrijden zou kunnen leiden het tolvrij … Doorgaan met het lezen van Minister Harbers aangesproken over #kiltol op initiatief van de VVD-HW

A29 of Sluisjesdijk?

Op 8 maart 2022 werd deze foto gemaakt. Vijf vrachtauto’s achter elkaar…. Deze foto illustreert het nog altijd toenemende vrachtverkeer op deze dijk in Piershil. Donderdag 10 tot en met woensdag 16 maart vinden er verkeerstellingen plaats. Dat het verkeer is toegenomen weten we. Hoe sterk de toename is wordt inzichtelijk gemaakt. Wij blijven het … Doorgaan met het lezen van A29 of Sluisjesdijk?

D66 Hoeksche Waard herkent de verkeersproblemen #SteenSchelpStrijen

“Zaterdag 19 Februari 2022 gingen de bewoners van #SteenSchelpStrijen in gesprek met fractieleden en kandidaten van D66 Hoeksche Waard. Campagneleider en kandidaat raadslid-Menno van Diest, Pim Booman (burgerlid en kandidaat-raadslid nr 2) en Jan Pompe (kandidaat raadslid, nr 5). We bespraken de lokale problemen en korte termijn oplossingen die de buurt voorstelt. De D66 leden … Doorgaan met het lezen van D66 Hoeksche Waard herkent de verkeersproblemen #SteenSchelpStrijen